Advertisement
Ana Menü
Ana Sayfa
Fizme Galeri
Video ve Resimler
Fizme hakkında
Haberler
Linkler
Fizmeliler
Şiirlerim
Arama Yap
İletişim
Ziyaretci defteri
Popüler
Fizme sayaç
Bugün296
Dün1450
Hafta1746
Ay29517
Hepsi2831429

En Son Haberler


Ziyaretci defteri

Ziyaretçi Defterinde toplam 3201 kayıt bulunmaktadır.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

İsimKayıt
HAMİT BENİZ
Nerden: SAMSUN-ASARCIK
Tarih: Prş 25 Haz 2009 14:16:31 CEST
MÜBAREK REGAİP KANDİLİNİZİ KUTLAR.BÜTÜN İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLAR GETİRMESİNİ CENABI ALLAHTAN DİLERİM.
hamitbeniz@hotmail.com
cihan ogme
Nerden: katar-doha
Tarih: Sal 23 Haz 2009 19:28:09 CEST
katardan tum fizmeye selamlar kendinize iyi bakin
FATİH AYIK
Nerden: giresun/bulancak
Tarih: Sal 23 Haz 2009 16:30:41 CEST
Üç Aylar ve Regâip Kandili 
 
 
 
Dinî hayatımızda \"Üç Aylar\'\' olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmek üzereyiz. 24 Haziran 2009 Çarşamba, günü Üç Ayların ilki olan Recep Ayının birinci günü, bu ayın ilk Cuma gecesi olan 25 Haziran 2009 Perşembe akşamı da \"Regaib Kandili\'\' dir.  
 
Dinî literatürümüzde \"üç aylar\" diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir manevîyat mevsimine bir kez daha kavuşmuş bulunuyoruz.  
 
Üç Aylar, Kamerî Takvime göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, mânevî huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince, mü\'minlerin ruhlarını mânevî bir hava kaplar, bu mübârek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah\'ın rahmeti, bu gecelerde mü\'minler üzerine yağmur gibi yağar. 
 
Üç aylardan ilki olan Recep ayının mânevî değerine Kur\'an-ı Kerim\'de ve Hz. Peygamber\'in hadis-i şeriflerinde işaret buyurulmuştur. Tevbe Sûresi\'nin 36. âyetinde şöyle buyurulmaktadır: 
 
\"Şüphesiz Allah\'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah\'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin...\" 
 
Âyette ifâde edilen \"haram aylar\"ın, \"Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep\" ayları olduğunu Sevgili Peygamberimiz, şu hadisleriyle açıklamışlardır: 
 
\"Muhakkak zaman Allah\'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene oniki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar Kabilesi\'nin ayı Recep\'tir.\" (Buhârî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24; Müslim, Kasâme, 29; Ebû Dâvud, Menâsik, 67, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/37, 73.) 
 
Recep Ayı, gerek İslâm\'dan önce, gerekse İslâm\'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslâm dinî gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. İslâm geldikten sonra da, bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay, Regâip ve Mirac gibi mübârek geceler ve ilâhî tecellilerle şereflendirildi. 
 
Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle duâ ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: 
 
\"Ey Allah\'ım! Recep ve Şabanı bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur.\" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.) 
 
Ülkemizde, yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır bir \"üç aylar\" geleneği oluşmuş; Ramazana hazırlık, Recep ayının girmesiyle başlar hâle gelmiştir. 
 
Bu aylar mübârek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regâip gecesi, yirmiyedinci gecesi, Mirac gecesidir. Şaban ayının onbeşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi de Kadir gecesidir. 
 
Burada, 19 Ağustos Perşembe akşamı idrak edeceğimiz Regâip gecesine de kısaca temas edelim. 
 
Regâip, çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Cenâb-ı Hakk\'ın, ilâhî ihsan ve manevî hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah\'a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk Cuma gecesine \"Regâip Kandili\" denmiştir. 
 
Regâip Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Mirâc ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini; Ramazan ayını, Kadir gecesini, Ramazan ve kurban bayramlarını müjdeleyen mübârek bir gecedir.  
 
Bu geceye mahuss bir ibâdet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibâdetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur. 
 
Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübârek gece de Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah\'ın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed\'i Mekke\'deki Mescid-i Haram\'dan, Kudüs\'teki Mescid-i Aksâ\'ya götürdüğü (Bkz. İsrâ, 1.) ve oradan da göklere yükselttiği gecedir. Mirac gecesi, Cenâb-ı Hakk\'ın Hz. Peygamber\'e büyük hakikatlerin ilâhî sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak ilâhî vahye muhatap kıldığı, kendi âyetlerini ve kâinatın sırlarını seyrettirdiği, mü\'minlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de ilâhî lütuflarla dolu olan bir gecedir. 
 
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibâdet edilmesi âdet hâlini almıştır. Bazı rivayetlerden, Hz. Peygamber\'in Şaban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ ettiğini (Tirmizî, Savm, 39; Ibn-i Mâce, İkâme, 191, Hadis No: 1389.) göz önünde bulunduran âlimler, bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir. Ayrıca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs\'teki Mescid\'i Aksâ\'dan, Mekke\'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin (Bkz. Bakara, 185.); Hicret\'in ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır. (Geniş bilgi için bkz. DİA, V, 475-476.) 
 
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise, dinî hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlamıyla Kur\'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidâyete ve mutluluğa ulaştırmak için yeryüzüne gönderilen Kur\'an-ı Kerim\'in bu ayda inmeye başlamasından, (Bkz. Bakara, 185.) bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin (Bkz. Kadir, 3.) bu ay içerisinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İslâm\'ın beş temelinden biri olan oruç ibâdetinin bu ayda yerine getirilmesi emredilmiştir. (Bkz. Bakara, 185.) Böylece Ramazan ayı diğer aylar içinde bir başka aydır. Sanki yeni bir hayatın başlangıcıdır. Hayatımızın kazandığı ve kazanacağı yeni boyutların filizleneceği önemli bir devredir. İnsanî ve sosyal ilişkilerimizin daha güzel bir hüviyet kazanacağı zaman dilimidir. 
 
Ramazan ayının özellikle Müslüman Türk toplumunun dinî hayatında müstesnâ bir yeri vardır. Türk milleti, Ramazan\'ı yılda bir defa gelen önemli bir misafir olarak kabul eder ve hazırlıklarını buna göre yaparlar. 
 
Her yıl Ramazan ayı yaklaşırken neşe, hareket ve bir canlılık görülür. Toplum geleneğimizin canlı ve dipdiri görüntüsü olarak Ramazan; yıllık takvimimiz içinde hatırı sayılır bir ağırlığa sahiptir. Ramazan, aylar içerisinde sultanlıkla taltif edilen bir pâyenin sahibi olarak, kandillerle karşılanıp, bayramlarla uğurlanır. İftar, sahur, terâvih gibi ibâdet meşvesinin ötesinde mânâlar taşıyan bu merasimleriyle de sultan olmanın ayrıcalıklarını yaşar. 
 
İnsanoğlu, yaşadığı günlerde farklılıklar olmazsa, belli alışkanlıklarıyla hayatını sürdürür. Fakat alışkanlıklarının dışında ve farklı durumlarla karşılaşırsa kendine bir çeki düzen verir. İşte idrak edeceğimiz üç aylar ve bu aylar içerisinde bulunan mübârek geceler, mü\'minin hayatındaki mûtad gün ve geceler arasında fazlasıyla sevap kazanacağı kıymetli zaman dilimidir. Şurası bilinmelidir ki, insan bu dünyada nasıl yaşamışsa, kıyamet gününde, Allah\'ın huzuruna, dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır. Götürdükleri iyi ise, sevinip mutlu olacak; kötü ise, pişmanlık duyarak mahcûp olacaktır. Ancak bu mahcûbiyetin orada faydası da olmayacaktır. Bu konuda Kur\'an-ı Kerim\'de şöyle buyurulmaktadır: 
 
\"Ey iman edenler! Allah\'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah\'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.\" (Haşr, 18.) 
 
Önümüzdeki üç ay içerisinde gündelik hayatın tek düzeliğinden ve sıradanlığından bizleri alıp, kendi hususî atmosferine götüren bu güzel ve özel günleri ard arda yaşayacağız. Güzel yurdumuzun insanları, kandil, Ramazan ve bayram gibi bu husûsî zamanları sosyal barışın ve huzurun bir vesilesi sayarak karşılıklı sevgi ve hoşgörüyle karşılayıp uğurlayacak kendi inanç ve değerlerini yaşama ve yaşatmayı, bizzat yaşayarak öğreneceklerdir. 
 
\"Üç aylar\" diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Yüce Allah\'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah\'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günâhları silip yok ettiği kandiller geçididir. Melekî olduğu kadar, şeytânî özelliklere de sahip ve günâh işlemeye müsait olan insanın günâhlarından tevbe edip temizlenmesi için üç aylar bir fırsattır. Kısaca üç aylar, günâhlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Ramazandan önce oruçla buluşanlar, Cuma namazına koşanlar, namaza başlayanlar, ibâdetlerini çoğaltanlar, tevbe ile Allah\'a yönelenler... gibi mânevî kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü anlardır üç aylar. 
 
Hayatımızda âdeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesîle olan mübârek üç aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz; yaratan ve yaratılanlarla olan münâsebetlerimizi güçlendirmemiz için son derece değerli fırsatlardır. 
 
İşte yakında idrâk edeceğimiz mübârek üç aylar; Yaratıcımıza, âilemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilâfları, şahsî menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli; her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve Yüce Dinîmizin bizden ısrarla istediği; barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insânî ve ahlâkî meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır. 
 
Bütün ziyaretcilerimizin, fizmeli hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regâip Kandillerini kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâ\'dan niyâz ediyorum.  
 
 
fatih_fizme@hotmail.comfatih_fizme@hotmail.
Ayse
Nerden: Almanya
Tarih: Sal 23 Haz 2009 11:38:43 CEST
Sevgili büyügümüz Hatice Abaci teyzemize Allah`dan Rahmet, ailesine ve sevenlerine bas sagligi dileriz. Allah mekanini Cennet etsin.
mehmetbinek.52@hotmail.de
hüseyin birTarih: Pzt 22 Haz 2009 20:55:51 CEST
teşekkür ve selam 
oğlumun sünnet merasiminde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz  
onlar bizi nasıl memnun ettilerse Allah ta onları memnun etsin (amin) 
bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. saygılar ve selamlar sunuyorruz. ilginemediklerimizden özür diliyoruz. 
Allah herkese böyle mürüvvetler göstersin
Celal SES
Nerden: Türkiye/Ordu
Tarih: Pzt 22 Haz 2009 18:32:49 CEST
Hakkı KORUYURT Abiciğim Fransada yurttaşlarımız arasında bir barış elçisidir.İnsanların inancı,fikri ne olursa olsun.Olgun saygısıyla,Beyefendi duruşuyla onu her çevre çok sever. 
Gurbetçiler bölümünde Hakkı Abinin resmine uylaştım.Sebep olana teşekkür.İnt.ağının güzelliği bu.Hakkı Abiciğim nerelerdesin.orduya yolun düşmezmi?Celal SES-Ordu Bölge Yatılı Kur\'an Kursu Yöneticisi-1996 yılı Metz Ramazan ayı Din görevlisi.Korgan/Belalan köyünden.İletişim:0534 447 22 66
celalses@hotmail.com
Mehmet Arşın
Nerden: Köln
Tarih: Paz 21 Haz 2009 22:00:41 CEST
Fizme-Ömerli mahallesinde, merhum Mirizogu Ali hafizin esi Hatice Abaci bu gün vefat etmistir. Cenazesi 22.06.09 da Fizme-Keslik mezarligina defnedilecektir. 
Ailesinin ve sevenlerinin basi sagolsun.
fizmeli@gmx.de
HİKMET AZ
Nerden: KORGAN
Tarih: Paz 21 Haz 2009 21:40:07 CEST
UZUN ZAMANDIR KANSERLE MÜCADELE EDEN HACI BİLAL PİLA.20/06/2009 TARIHINDE VEFAT ETTI. CAVDAR MERKEZ CAMİSİNDE KILINAN İLKİNDİ NAMAZINA MÜTAKİBEN AYNI YERDE TOPRA VERİLDİ.KENDİSİNE ALLAHDAN RAHMET DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN
az_hikmet52@hotmail.dehttp://fizme
Harun TOPLU
Nerden: PELİTLİ
Tarih: Paz 21 Haz 2009 13:34:24 CEST
selam millet ula uşaklar ses mi duymak istiyorsunuz gelin köye sesimizi yakından duyun görün haasret giderelim bay ;)
ahmet öğmeTarih: Paz 21 Haz 2009 11:58:46 CEST
selam pelitli gencleri nasılsınız havalar ısındı şimdi ırmak zamanı bunu okuyan herkese selam
horozahmet90@hotmail.com
Muharrem Bıçak
Nerden: Samsun/Çarşamba
Tarih: Cum 19 Haz 2009 20:57:41 CEST
Hüseyin Bir`e oğlunuzun sünneti ve davetiniz hayırlara vesile olur inşallah ALLAH [cc] daha çok sünnetleri icra etmeyi nasip etsin.ordaki fizmelilere selam ALLAHA emanet olun.Ben ayşenin amcasının oğlu muharrem.
muharrembicak52@hotm
fatih öğme
Nerden: manisa
Tarih: Cum 19 Haz 2009 15:56:11 CEST
slm fizme ve pelitli slm mustafa nasıl kimsenin sesi cıkmıyor ya köye ne zaman geciyorsun benimde istanbula gelme gibi durumlarım var ....a.e.o
Vedat ÖĞME
Nerden: SivaS
Tarih: Cum 19 Haz 2009 15:21:30 CEST
Güzel bir günün ardından tüm fizmelilere (özellikle Pelitlilere) iyi akşamlar, iyi tatiller... 
 
İlk başta canım babam olmak üzere tüm babaların babalar günü(21 Haziran) şimdiden kutlu olsun.
sinan bilüTarih: Prş 18 Haz 2009 21:57:14 CEST
selam millet dr. sinan bilü
hüseyin birTarih: Çrş 17 Haz 2009 22:53:53 CEST
SELAMFİZMELİLER 
BEN AVDULLUDAN HARUN BİR'İN OĞLU HÜSEYİN BİR 
BU HAFTA SONU OĞLUM HARUN ENES BİR'İN SÜNNETİ OLACAK. YAKIN ÇEVREMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞTIM AMA HERKESE ULAŞMAK ZOR OLUYOR. ELİMİZDE İNTERNET DİYE BİR TEKNOLOJİ VAR. BEN DE BU İMKANDAN FAYDALANMAK İSTEDİM. BU VESİLE İLE HERKESİ SÜNNETİME DAVET EDİYORUM VE BEKLİYORUM.ASLINDA BU YAZIYI DAHA ÖNCEDEN YAZMAM GEREKİRDİ AMA AKLIMIZA GELMEDİ. 
ALLAH BÖYLE MÜRÜVVETLERİ HERKESE GÖSTERSİN İNŞALLAH. 
İRTİBAT: 
ÇAKALTEPE KÖYÜ PALAMUTARASI MAHALLESİ 
MENDERES 
TEL:7885040 
05369738054 
PAZAR GÜNÜ 11,00 İLE 13,00 ARASIMEVLİT 
SONRA İKRAM VERİLECEK SAYGILARIMLA
Dursun ÖĞME
Nerden: ŞIRNAK
Tarih: Çrş 17 Haz 2009 17:23:51 CEST
SELAMLAR...Evet hasretlik bitiyor.hafta sonu allahtan birşey olmazsa pelitlideyim.köyde hangi gençler var.mustafa GÜNGÖR Bey.hiç görüşemiyoz msn (dursun_0052@hotmail.com )eklersin göüşelim hadi k.i.b. :roll 8) 8) 8)
MUSTAFA GÜNGÖR
Nerden: İSTANBUL
Tarih: Sal 16 Haz 2009 22:10:11 CEST
SELAM FİZME. PELİTLİ GENÇLİĞİ NERELERDESİNİZ. Bİ TEPKİ VERİN.HİÇ SESİNİZ ÇIKMIYOR.SELAMLAR
Mehmet Arşın`ın Fikirleri: Sevgili Mustafa, Pelitli genclerine hasksizlik etme buranin en aktif takipcileri Pelitli gencleri ve onlar hic bir seyi tepkisiz veya cevapsiz birakmiyorlar. Göreceksin. Selamlar
ufuk araol
Nerden: izmir
Tarih: Sal 16 Haz 2009 18:49:24 CEST
Değerli fizmeliler sizanle acı bir haber paylaşmak istiyorum.izmir-menderes, develi köyü, yedievlerde ikamet etmekte olan dayım Hacı ABDURAHMAN EVİŞ dün akşam saatlerinde vefat etmiştir.kendisine ALLAHTAN RAHMET yakınlarına ise ALLAHTAN SABIR diliyorum.bu acı kayıp bizleri çok üzmüştür....
fizmeliufuk@hotmail.
HÜSEYİN BİRTarih: Sal 16 Haz 2009 18:13:11 CEST
FİZMENİN İZMİRDE Kİ DUAYENLERİNDEN OSMAN ÇAVUŞLARDAN ABDURRAHMAN EVİŞ VEFAT ETMİŞTİR KENDİSİNE RABBİM RAHMET EYLESİN AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR VERSİN. RUHU ŞADOLSUN MEKANI CENNET OLSUN
Muharrem Bıçak
Nerden: çarşamba
Tarih: Cts 13 Haz 2009 20:35:00 CEST
ÖSS ye girecek olan bütün evlatlarımıza ALLAH[cc]zihin açıklığı versin.Başarılar ALLAH utandırmasın,hadi bakalım kolay gelsin.
muharrembicak52@hotmail.commuharrembicak52@hotm
kenan aracaTarih: Cts 13 Haz 2009 13:15:20 CEST
 
 
Seni görünce tutulur dilim  
Sensin hayallerim sensin emelim  
Gülme sözlerime gülme halime  
Sonra kederimden ölebilirim  
Asik oldum ben sana  
Gözlerime baksana  
Halimden anlasana  
Ver elini elime  
Kilit vurma gönlüme  
Muhtacim ben sevgine  
Hayat kisa güzelim  
Kiymetini bilelim  
Derde gülüp geçelim  
Kaçma köse bucak kaçma gel benlen  
Yoksa süphen mi var benim sevgimden  
Üzme yeter beni üzme bebegim  
Nedir çektiklerim senin elinden  
Yeter çektiklerim senin elinden Ne güzel başladı herşey dimi,acımadan bırakıp gittin beni,birdaha dönme istemem seni,bundan sonra sevemem seni.Gece çöktü güneşim söndü,sen gittinya,kalbim bölünüdü,gözlerim yaşa değil kana büründü,seni seven kalbim taşa döndü.Ağlama dediler dostlarım bana,ama nasıl dayanırım senin yokluğuna,gözlerim boşluğa bakıp daldıkça,hep sen gelirsin benim aklıma.Yanıyor içim bir garip halde,söndürenim yok söylesene niye,sen gidince döndüm ölüye,söylesene bana bütün bunlar niye.  
 
Ben seni sevdim sen sevmedin,aşkım dedim bırakıp gittin,şimdi sana söylüyorum, aşkım seni çok seviyorum.Seni sevdim kalbimi verdim,sen Aslıydın ben Keremdim,neden bitti büyük aşkımız,söylesene canım şimdi neden ayrıyız.Ne kadar haykırsam duyulmaz sesim,aşkım sendin benim en büyük hevesim,ama sen beni bırakıp gittin,seni seven kalbe ihanet ettin.Uzun lafın kısası sen hainmissin,sevmeyi bilmeyen bir zalimmişsin,geriye dönmeyi isteme sakın,herşey bitti anlasana aşkım... 
 
dj efekentli,bu çocuk ırak da dostlarimmmm sizi sewiyorum canlarimmm
muhammet ÖĞÜKTarih: Cts 13 Haz 2009 00:39:17 CEST
çok kıymetli fizmeli kardeşlerime sonsuz sevgi ve selamlarımı sunarım...gurbetten fizmeye bu köprüyü kuranlara da sonsuz teşekkürlerimi sunarım.. 
mhmmt_hrt@hotmail.com
MUSTAFA GÜNGÖR
Nerden: İSTANBUL
Tarih: Cum 12 Haz 2009 19:30:25 CEST
 
Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene, 
işin varsa bir sıfır daha koymalısın, 
iş seninse üç sıfır daha koymalısın, 
işin iyi gidiyorsa üç sıfır daha, 
Araban varsa bir sıfır, 
Yazlığın varsa bir sıfır daha, 
Daha sıralanabilir sıfırlar hanesi. 
Ancak, Sağlığın varsa bir koyarsın başına, bütün 
sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır. Yoksa 
sonuç sıfırdır, hiç uğraşmayasın boş yere. SELAMLAR.
nazlı
Nerden: ordu merkez
Tarih: Cum 12 Haz 2009 15:22:15 CEST
değerli fizme halkı sitenizi çok beğendim orduda böyle güzel yerlerde varmış demekki,bu siteyi hazırlayan emeğigeçen herkese teşekkür ederim,sevgilerle.
nazlı-1986-1@hotmail.com
MUSTAFA GÜNGÖR
Nerden: İSTANBUL
Tarih: Çrş 10 Haz 2009 15:36:06 CEST
Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene....SELAM FİZME. ÖSS YE GİRECEK ARKADAŞLARA ALLAH YARDIM ETSİN, BAŞARILAR DİLERİM.HARUN KUZEN İSTANBUL'DA ÇOK SICAK. YANIYORUZ. TEMMUZDA GÖRÜŞMEK ÜZERE... TÜM ARKADAŞLARA SELAM EDERİM..
Vedat ÖĞME
Nerden: SivaS
Tarih: Çrş 10 Haz 2009 07:16:32 CEST
Şimdi köy çok güzeldir ya Harun. Memuriyette ilk bir seneyi doldurana kadar izin çok kısıtlı. Fındık zamanı bir kaç gün gelmeyi düşünoyorum nasip olursa. Gök mavi yer yeşil buram buram yeşil kokuyordur şimdi bizim oralar. Hepinize çok çok selamlar...
Harun TOPLU
Nerden: PELİTLİ
Tarih: Sal 09 Haz 2009 14:36:12 CEST
A.S tüm fizmeliler burası pelitli vedat yalnız kaldıkca fizme sitesinde fizmelilerle birlikte olalım diye sık sık buradayım işte köylerde millet ot biciyor fındıklara ilac atıyorlar işte köyler bildigin gibi senden naber köye ne zaman geliyon kendine iyi bak allaha emanet ol
fatih ayık
Nerden: giresun /bulancak
Tarih: Paz 07 Haz 2009 22:34:11 CEST
S.A ÇOK KIYMTLİ VE DEĞERLİ FİZMELİ HEMŞEHRİLRİM BİLDĞİNİZ GİBİ BÖYLR GÜZEL SİTELERR. DERNEKLER MEMLEKET SEVDALISI OLAN İNSANLARIN BİR NEBZE ÖZLEMLERİNİ,DERTLERİNİN,SIKINTILARININ VEDE GURBET HASEBİ İLE MEMLEKETTEN AYRILIP GURBET ELDE OLAN İNSANLARIN BÖYLE KURULUŞLARLA HASRETLERİNİN GİDERİLMESİNDE BÜYÜK ROL ALDIĞINI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM. 
VE MEMLEKETİMİZ ORDU İLİ KUMRU İLÇESİNİ NARİN,ŞİRİN,ÇOOOOOOOOOOK GÜZEL VE MÜBAREK İNSANLARIN,ALİMLERİN,HOCALARIN BULUNDUĞU MEMLEKETİMİZ FİZME'YE BÖYLE GÜZEL BİR SİTEYİ ARMAĞAN ETTİĞİ İÇİN SAYIN MEHMET ARŞİN BEY ABİMİZE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİP KENDİLERİNE SEYGI VE SAYGILAR SUNARIM. 
VEDE SİZLERLE VE ÖZELLİKLE İSTANBUL'DA İKAMET EDEN HEMŞEHRİLRİMİZM İÇİN BİR DUYURUMUZ OLACAKTIR ORDULULAR DERNEĞİ HADIMKÖY ŞUBESİNİN TERTİPLEMİŞ OLDUĞU 3.PİKNİK ŞÖLENİNE TÜM ORDU'LU, KUMRU'LU VE FİZMİ'Lİ TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR HERKESE SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNAR ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN HEPİNİZ ALLAH'A EMANET OLUN.
fatih_fizme@hotmail.
Vedat Öğme
Nerden: Sivas
Tarih: Paz 07 Haz 2009 11:26:37 CEST
Yüreğine bir yalnızlık oturur bazen. Bazen kendini yapayalnız hissedersin. Kimsenin kapsını tıklatmak istemezsin. Telefonu eline alırsın durur düşünür onu da sallarsın bir kenara. Kitaplara bakarsın. Dışarıda hızla akan hayata bakarsın. Hiç bir şeye dokunmak istemezsin. Bu yalnızlık hissi ne hoş ne de hoş değil bir tanım yapamazsın. Yorar düşünceler, yalnızlığın insana zor geldiğini anlarsın. Yalnızlıktan sevmenin korkulu rüyasına dalarsın. Seversin ve soru sormazsın... Niyesi niçini olmaz sevmenin ta ki yalnız kalana kadar. 
Sivastan tüm fizmelilere selamlar. Harun bu günlerde çok mesajını okuyorum. köyde ne var ne yok. Biz de Sivas'ta memurluğa devam. Allah'a emanet olun...
Mustafa_yoldanTarih: Paz 07 Haz 2009 10:20:36 CEST
merhaba Harun.evet sinop ta durmlar gayet güzel.sen nerelerdesin.msn (myoldan52@hotmail.com)adresim budur
Powered by AkoBook V3.42